Szkolny Klub Wolontariatu „na wyjeździe”

„Pomagając, dajemy innym radość” – pod takim hasłem odbyła się w dniu 4. grudnia w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, na którą został zaproszony nasz Szkolnym Klub.

Opiekunem naszego Szkolnego Koła Wolontariatu jest pan Sławomir Karnuszewicz, który wraz z uczennicami z klasy 3B uczestniczył w tym ważnym wydarzeniu.

Pierwszym etapem konferencji była prezentacja przygotowanego przez uczniów plakatu, przedstawiającego działalność wolontaryjną PSB. I tak na plakacie naszej szkoły widniały działania związane z pomocą dla rodzin w trudnych sytuacjach, akcja zbiórki nakrętek, pomoc zwierzętom w schronisku, organizacja wykładu motywacyjnego pana Michała Kwietnia czy udział w akcji pt. „Mam haka na raka”.

Miejska Konferencja dotycząca wolontariatu dała uczniom możliwość zapoznania się z tematyką wolontariatu, a także poznania innym młodych ludzi z pobliskich szkół, działających na rzecz bliźnich.

 

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z projektem gry dla szkolnych klubów wolontariatu o nazwie POLI-CHROM. Celem akcji jest popularyzacja wolontariatu wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie poznali także jakie korzyści daje uczestnictwo w projekcie, m.in.: szansę niesienia pomocy innym ludziom, rozwój własnych zainteresowań i pasji, zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie nowych osób i miejsc, uczestnicwto w życiu szkoły, a także i miasta, satysfakcję, jak również nabycie nowego życiowego doświadczenia.

Podczas konferencji zostały także przedstawione działania Polskiej Akcji Humanitarnej, która swym zasięgiem obejmuje cały świat, prowadząc liczne akcje związane z pracą na rzecz ludzi ubogich i potrzebujących pomocy.

Zapoznanie z działalnością fundacji Europe Direct, stanowiło dalszą część konferencji. Fundacja jest punktem informacji europejskiej, w którym można nabyć wiedzę na temat integracji europejskiej, np. pozyskiwania funduszy ze środków unijnych, poznania runku pracy w Unii Europejskiej, możliwości edukacji w innych krajach, a także wyjazdów zagranicznych dla wolontariuszy.

Jednak najbardziej zasługujący na uwagę był występ wolontariuszy z innych krajów, którzy przybyli tego dnia na konferencję, by podzielić się z uczestnikami doświadczeniem własnej pracy.

 

W drugim semestrze będziemy zapraszać nowe osoby do naszego Koła. Może również Ty zechcesz się przyłączyć?

 

Paulina Skowera

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://nowa.psb.bytom.pl/images/
wyjazdy/2015_12_wolontariat

  • IMG_2805_1
  • IMG_2804_1
  • IMG_2803_1
  • IMG_2790_1
  • IMG_2795_1
  • IMG_2794_1