Rekrutacja 2018

symbol terminarzaDrogi Gimnazjalisto!
Rekrutacja do Państwowych Szkół Budownictwa trwa do 18 czerwca!

Poniżej zamieszczamy listę obowiązujących terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/19 – dokonujemy tego zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

W poniższej tabelce znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.


W załączniku dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty (Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.) oraz Regulamin rekrutacji do PSB na przyszły rok szkolny.

 

Termin Działanie
 od 18 maja
do 18 czerwca 2018 r.

 Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru.


od 22 czerwca
do 26 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)
6 lipca 2018r.
do godz. 10.00
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
od 6 lipca
do 12 lipca 2018r.
do godz. 10.00
Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.
13 lipca 2018 r.
do godz. 10.00
Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
od 13 lipca
do 17 lipca 2018 r.
Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. 

 

14 sierpnia 2018 r.
do godz. 10.00

 

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

 

 Załączniki:

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

Załącznik nr 1 do Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich  Bytomiu na rok szkolny 2018/19.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl