PLAN ZAJĘĆ - 10.09.2018r.

10.09.2018r. Oto nasz plan lekcji ...

(Uwaga, właściwe sale lekcyjne podane są w MobiDzienniku.)

 

1 b/c 1 c/b 2 b/c 2 c/b
3 b/c 3 c/b 4 b 4 c
1 m/a 1 a/m 2 m 3 a
3 m 1 e 2 e 3 e

 

1 b/c 1 c/b 2 b/c 2 c/b
3 b/c 3 c/b 4 b 4 c
1 m/a 1 a/m 2 m 3 a
3 m 1 e 2 e 3 e

1 b/c:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
101
Wiedza o kulturze
S. Czekaj
101
Podstawy architektury krajobrazu
M. Wójcicki
206
&nbsp
8.55 J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. polski
S. Czekaj
101
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
W. Dąbrowski
128
9.50 Matematyka
P. Strączkiewicz
101
J niemiecki ii
B. Barakowska
214
Informatyka gr. II
J. Stebel
122
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
W. Dąbrowski
128
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
W-F gr III
S. Jarzębak
SG.
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
W. Dąbrowski
128
10.50 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr III
S. Jarzębak
SG.
Obiekty arch. krajobrazu
M. Wójcicki
206
Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
Kosztorysowanie
W. Dąbrowski
128
11.50 Fizyka
Z. Janas
101
W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
S. Jarzębak
SG.
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
101
J. niemiecki i
B. Barakowska
214
Informatyka gr. I
J. Stebel
122
Matematyka
P. Strączkiewicz
101
12.45 J. polski
S. Czekaj
101
Geografia
I Dajksler
101
Religia
Z. Karnuszewicz
101
J. polski
S. Czekaj
101
Matematyka
P. Strączkiewicz
101
13.40 Matematyka R

P. Strączkiewicz
101
Historia
M. Ślimok
101
&nbsp Chemia
L. Łuczyńska
101
Zajęcia z wychowawcą
S. Czekaj
101
14.35 J. polski
S. Czekaj
101
Historia
M. Ślimok
101
&nbsp Biologia
L. Łuczyńska
101
&nbsp

1 c/b:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
101
Wiedza o kulturze
S. Czekaj
101
&nbsp Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
8.55 J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
J. Małek
302
J. polski
S. Czekaj
101
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
9.50 Matematyka
P. Strączkiewicz
101
J niemiecki ii
B. Barakowska
214
Informatyka gr. II
J. Stebel
122
Technologia robót konstrukcyjno-budowlan
R. Osadnik
203
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
W-F gr III
S. Jarzębak
SG.
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
10.50 Podstawy budownictwa

I. Mrozek
307
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr III
S. Jarzębak
SG.
Rysunek budowlany

W. Dąbrowski
128
Technologia robót konstrukcyjno-budowlan
R. Osadnik
203
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
11.50 Fizyka
Z. Janas
101
W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
S. Jarzębak
SG.
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
101
J. niemiecki i
B. Barakowska
214
Informatyka gr. I
J. Stebel
122
Matematyka
P. Strączkiewicz
101
12.45 J. polski
S. Czekaj
101
Geografia
I Dajksler
101
Religia
Z. Karnuszewicz
101
J. polski
S. Czekaj
101
Matematyka
P. Strączkiewicz
101
13.40 Matematyka R

P. Strączkiewicz
101
Historia
M. Ślimok
101
&nbsp Chemia
L. Łuczyńska
101
Zajęcia z wychowawcą
S. Czekaj
101
14.35 J. polski
S. Czekaj
101
Historia
M. Ślimok
101
&nbsp Biologia
L. Łuczyńska
101
&nbsp

2 b/c:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
J. angielski n
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki a
B. Barakowska
214
8.55 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. angielski n2
A. Lass
208
J. niemiecki a2
B. Barakowska
214
Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
J. niemiecki a
B. Barakowska
214
J. angielski n
P. Wojtaszak
211
9.50 Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. polski
J. Radzikowska
131
Rośliny ozdobne
I. Malkusz
308nN
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
10.50 Matematyka R

P. Strączkiewicz
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
11.50 Matematyka
P. Strączkiewicz
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
J. polski
J. Radzikowska
131
12.45 J. angielski n
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki a
B. Barakowska
214
J. polski
J. Radzikowska
127
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
13.40 &nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
Pracownia kosztorysowania

W. Dąbrowski
128
Geografia
I Dajksler
210
Matematyka
P. Strączkiewicz
131
14.35 &nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
Geografia
I Dajksler
210
&nbsp Zajęcia z wychowawcą
S. Jarzębak
SG.

2 c/b:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Dokumentacja budowlana

W. Dąbrowski
128
&nbsp Organizowanie i kontrolowanie robót kons
I. Mrozek
307
Technologia robót konstrukcyjno-budowlan
R. Osadnik
203
J. angielski n
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki a
B. Barakowska
214
8.55 Technologia robót konstrukcyjno-budowlan
R. Osadnik
203
Dokumentacja budowlana

W. Dąbrowski
128
J. angielski n2
A. Lass
208
J. niemiecki a2
B. Barakowska
214
Podstawy konstrukcji budowlanych
M. Pecyna
131
J. niemiecki a
B. Barakowska
214
J. angielski n
P. Wojtaszak
211
9.50 Podstawy budownictwa

I. Mrozek
307
Organizowanie i kontrolowanie robót kons
I. Mrozek
307
J. polski
J. Radzikowska
131
Podstawy konstrukcji budowlanych
M. Pecyna
131
Podstawy budownictwa

I. Mrozek
307
10.50 Matematyka R

P. Strączkiewicz
131
Posługiwanie się dokumentacją budowlaną

W. Dąbrowski
128
Fizyka
Z. Janas
210
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
11.50 Matematyka
P. Strączkiewicz
131
Fizyka
Z. Janas
213
Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budo
W. Dąbrowski
128
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
J. polski
J. Radzikowska
131
12.45 J. angielski n
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki a
B. Barakowska
214
J. polski
J. Radzikowska
127
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Technologia robót konstrukcyjno-budowlan
R. Osadnik
203
Rysunek budowlany

W. Dąbrowski
128
13.40 &nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
&nbsp Matematyka
P. Strączkiewicz
131
14.35 &nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
&nbsp Zajęcia z wychowawcą
S. Jarzębak
SG.

3 b/c:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Zajęcia z wychowawcą
J. Małek
302
Matematyka
P. Strączkiewicz
131
J. polski
J. Radzikowska
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
8.55 W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Matematyka R

P. Strączkiewicz
131
J. polski
J. Radzikowska
131
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
9.50 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
J. angielski I
J. Małek
302
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. angielski I
J. Małek
302
10.50 J. obcy zawodowy
P. Wojtaszak
211
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Biologia R
M Bosek
127
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Biologia R
M Bosek
127
11.50 Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Biologia R
M Bosek
127
Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
12.45 Matematyka R

P. Strączkiewicz
131
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
Elementy komunikacji w obiektach małej architektur
I. Mrozek
307
&nbsp J. polski
J. Radzikowska
131
13.40 Pracownia prac w obiektach arch. krajob
A. Szczepaniak
301
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Religia
Z. Karnuszewicz
303
&nbsp Pracownia projektowa obiektów arch. krajob
A. Szczepaniak
301
14.35 Elementy komunikacji w obiektach małej architektur
I. Mrozek
307
Pracownia kosztorysowania

W. Dąbrowski
128
Religia
Z. Karnuszewicz
303
&nbsp Matematyka
P. Strączkiewicz
131

3 c/b:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Zajęcia z wychowawcą
J. Małek
302
Matematyka
P. Strączkiewicz
131
J. polski
J. Radzikowska
131
Pracownia mechaniki budowli
M. Pecyna
131
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
8.55 W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Matematyka R

P. Strączkiewicz
131
J. polski
J. Radzikowska
131
Pracownia kosztorysowania i dokumentacji
W. Dąbrowski
128
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
9.50 W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
J. angielski I
J. Małek
302
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
Pracownia kosztorysowania i dokumentacji
W. Dąbrowski
128
J. angielski I
J. Małek
302
10.50 Fizyka
B. Ciepłak
207
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
Budownictwo ogólne
I. Mrozek
307
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
11.50 Fizyka
B. Ciepłak
207
Fizyka
B. Ciepłak
207
Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
Budownictwo ogólne
I. Mrozek
307
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
12.45 Matematyka R

P. Strączkiewicz
131
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
Pracownia dokumentacji technicznej
W. Dąbrowski
128
Organizacja robót budowlanych
I. Mrozek
307
J. polski
J. Radzikowska
131
13.40 Pracownia organizacji robót budowlanych
I. Mrozek
307
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
Religia
Z. Karnuszewicz
303
&nbsp Dokumentacja techniczna
W. Dąbrowski
128
14.35 &nbsp &nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
&nbsp Matematyka
P. Strączkiewicz
131

4 b:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
201
J niemiecki ii
B. Barakowska
214
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
301
Matematyka
J. Holzheimer
130
8.55 Religia
Z. Karnuszewicz
303
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Działalność gospodarcza
J. Stebel
203
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Matematyka
J. Holzheimer
130
9.50 Kosztorysowanie
W. Dąbrowski
128
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
J. angielski II
P. Wojtaszak
211
J. angielski I
A. Lass
208
J. angielski I
A. Lass
208
J. angielski II
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R

I Dajksler
210
10.50 W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Religia
Z. Karnuszewicz
303
Matematyka R

J. Holzheimer
130
Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
J. polski
J. Radzikowska
131
11.50 J. angielski II
P. Wojtaszak
211
J. angielski I
A. Lass
208
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
J. polski
J. Radzikowska
127
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Zajęcia z wychowawcą
I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R

I Dajksler
210
12.45 Obiekty arch. krajobrazu
A. Szczepaniak
301
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
120
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R

I Dajksler
210
Matematyka
J. Holzheimer
130
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
13.40 J. angielski III
A. Lass
208
W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Matematyka
J. Holzheimer
130
Matematyka R

J. Holzheimer
130
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
130
14.35 &nbsp W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
&nbsp &nbsp &nbsp

4 c:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
201
&nbsp &nbsp Matematyka
Z. Janas
213
Matematyka
Z. Janas
213
8.55 Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
Pracownia kosztorysowania i dokumentacji
I. Mrozek
307
J. polski
S. Czekaj
120
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
127
Matematyka R

Z. Janas
213
9.50 Fizyka
B. Ciepłak
207
Fizyka
B. Ciepłak
207
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
J. angielski II
P. Wojtaszak
211
J. angielski I
A. Lass
208
J. angielski I
A. Lass
208
J. angielski II
P. Wojtaszak
211
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
10.50 W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Fizyka
B. Ciepłak
207
Religia
Z. Karnuszewicz
303
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Religia
Z. Karnuszewicz
303
11.50 J. angielski II
P. Wojtaszak
211
J. angielski I
A. Lass
208
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
Matematyka R

Z. Janas
213
J. polski
S. Czekaj
120
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
W. Dąbrowski
128
12.45 Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Matematyka
Z. Janas
213
J. obcy zawodowy
P. Wojtaszak
211
Działalność gospodarcza
J. Stebel
127
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
130
13.40 J. angielski III
A. Lass
208
J. niemiecki i
B. Barakowska
214
W-F gr II
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
Zajęcia z wychowawcą
I. Mrozek
307
&nbsp &nbsp
14.35 &nbsp W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
R. Konieczny
SG
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
&nbsp &nbsp

1 m/a:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp &nbsp Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
201
&nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
8.55 &nbsp Fizyka
Z. Janas
213
Religia
Z. Karnuszewicz
303
&nbsp J. polski
J. Pyrk
103
9.50 Zajęcia z wychowawcą
A. Lass
208
Matematyka
Z. Janas
213
Przysposobienie sportowo - obronne U
B. Dudziak
SG
Wiedza o kulturze
S. Czekaj
120
Matematyka
Z. Janas
213
10.50 Geografia
I Dajksler
210
J niemiecki ii
B. Barakowska
214
Informatyka gr. II
J. Stebel
122
W-F gr II
R. Konieczny
SG.
W-F gr I
B. Dudziak
SG
J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski II
A. Lass
208
11.50 Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
103
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
206
J. niemiecki i
B. Barakowska
214
Informatyka gr. I
J. Stebel
122
Matematyka
Z. Janas
213
Biologia
L. Łuczyńska
201
12.45 J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr II
R. Konieczny
SG.
Chemia
L. Łuczyńska
201
13.40 Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
201
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
120
Historia
M. Ślimok
305
W-F gr II
R. Konieczny
W-F gr I
B. Dudziak
SG
Historia
M. Ślimok
305
14.35 Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
201
&nbsp &nbsp J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski II
A. Lass
208
&nbsp

1 a/m:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp &nbsp Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
201
&nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
8.55 &nbsp Fizyka
Z. Janas
213
Religia
Z. Karnuszewicz
303
&nbsp J. polski
J. Pyrk
103
9.50 Zajęcia z wychowawcą
A. Lass
208
Matematyka
Z. Janas
213
Zarys historii architektury U
M. Wójcicki
Wiedza o kulturze
S. Czekaj
120
Matematyka
Z. Janas
213
10.50 Geografia
I Dajksler
210
J niemiecki ii
B. Barakowska
214
Informatyka gr. II
J. Stebel
122
W-F gr II
R. Konieczny
SG.
W-F gr I
B. Dudziak
SG
J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski II
A. Lass
208
11.50 Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
103
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
206
J. niemiecki i
B. Barakowska
214
Informatyka gr. I
J. Stebel
122
Matematyka
Z. Janas
213
Biologia
L. Łuczyńska
201
12.45 J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
J. Małek
302
W-F gr I
B. Dudziak
SG
W-F gr II
R. Konieczny
SG.
Chemia
L. Łuczyńska
201
13.40 Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
120
Historia
M. Ślimok
305
W-F gr II
R. Konieczny
W-F gr I
B. Dudziak
SG
Historia
M. Ślimok
305
14.35 Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
&nbsp &nbsp J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski II
A. Lass
208
&nbsp

2 m:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 J. polski
J. Pyrk
103
&nbsp Religia
Z. Karnuszewicz
303
&nbsp Biologia R
M Bosek
127
8.55 J. polski
J. Pyrk
103
J. niemiecki II
B. Barakowska
214
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R

J. Holzheimer
130
J. polski
J. Pyrk
103
Geografia R

I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
9.50 Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R

J. Holzheimer
130
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Biologia R
M Bosek
127
Geografia R

I Dajksler
210
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Matematyka
J. Holzheimer
130
10.50 Religia
Z. Karnuszewicz
303
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
W-F gr I
B. Dudziak
W-F gr II
R. Konieczny
SG
11.50 Matematyka
J. Holzheimer
130
Matematyka
J. Holzheimer
130
Przysposobienie sportowo - obronne U
B. Dudziak
SG
Matematyka
J. Holzheimer
130
W-F gr II
R. Konieczny
SG.
W-F gr I
B. Dudziak
SG
12.45 Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
201
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Zajęcia z wychowawcą
B. Dudziak
SG
Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
201
Geografia R

I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
13.40 Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R

J. Holzheimer
130
Geografia R

I Dajksler
210
Biologia R
M Bosek
127
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Geografia R

I Dajksler
210
14.35 J. niemiecki I
B. Barakowska
214
J. polski
J. Pyrk
103
&nbsp W-F gr II
R. Konieczny
W-F gr I
B. Dudziak
SG
&nbsp

3 a:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
Matematyka
Z. Janas
213
Biologia R
M Bosek
127
Religia
Z. Karnuszewicz
303
Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
8.55 Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
W-F gr III
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
Biologia R
M Bosek
127
Matematyka R

Z. Janas
213
Rysunek architektoniczny U
M. Wójcicki
206
9.50 Matematyka
Z. Janas
213
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
R. Konieczny
SG
Matematyka
Z. Janas
213
Matematyka R

Z. Janas
213
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
R. Konieczny
SG
10.50 Zarys historii architektury U
M. Wójcicki
206
Matematyka R

Z. Janas
213
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. polski
S. Czekaj
120
Matematyka
Z. Janas
213
11.50 J. polski
S. Czekaj
120
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
A. Lass
208
Zajęcia z wychowawcą
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
A. Lass
208
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
Matematyka
Z. Janas
213
12.45 Fizyka R
B. Ciepłak
207
Geografia R

I Dajksler
210
Religia
Z. Karnuszewicz
303
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
J. angielski I
P. Wojtaszak
211
J. angielski II
A. Lass
208
J. polski
S. Czekaj
120
13.40 Geografia R

I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
Geografia R

I Dajksler
210
Fizyka R
B. Ciepłak
207
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
J. niemiecki II
B. Barakowska
214
Biologia R
M Bosek
127
14.35 &nbsp Fizyka R
B. Ciepłak
207
Geografia R

I Dajksler
210
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
J. niemiecki II
B. Barakowska
214
Biologia R
M Bosek
127

3 m:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski I
J. Małek
302
&nbsp Biologia R
L. Łuczyńska
201
Historia R
M. Ślimok
305
8.55 &nbsp W-F gr III
R. Konieczny
SG
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
J. polski
J. Pyrk
103
Matematyka R

J. Holzheimer
130
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Historia R
M. Ślimok
305
Biologia R
L. Łuczyńska
201
9.50 J. polski
J. Pyrk
103
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
R. Konieczny
SG
Matematyka
J. Holzheimer
130
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R

J. Holzheimer
130
W-F gr II
S. Jarzębak
SG.
W-F gr I
A. Paczkowska
SG.
W-F gr III
R. Konieczny
SG
10.50 Zajęcia z wychowawcą
M. Ślimok
305
J. angielski I
J. Małek
302
J. angielski I
J. Małek
302
J. niemiecki I
B. Barakowska
214
Biologia R
L. Łuczyńska
201
Historia R
M. Ślimok
305
11.50 Przyroda
I Dajksler
210
Historia i społeczeństwo U
M. Ślimok
305
Religia
Z. Karnuszewicz
303
Matematyka
J. Holzheimer
130
Biologia R
L. Łuczyńska
303
Historia R
M. Ślimok
305
Religia
Z. Karnuszewicz
303
12.45 Matematyka R

J. Holzheimer
130
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
Matematyka R

J. Holzheimer
130
Wiedza o społeczeństwie R
M. Wójcicki
206
J. polski
J. Pyrk
103
Historia R
M. Ślimok
305
Biologia R
L. Łuczyńska
303
Przysposobienie sportowo - obronne U
R. Konieczny
SG.
13.40 Matematyka
J. Holzheimer
130
&nbsp &nbsp Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
201
J. polski
J. Pyrk
103
14.35 &nbsp &nbsp &nbsp Przysposobienie wojskowe U
P. Szczot
201
&nbsp

1 e:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp &nbsp Informatyka gr. I
J. Stebel
122
&nbsp &nbsp
8.55 &nbsp &nbsp Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
201
W-F gr I
R. Konieczny
SG.
&nbsp
9.50 Bezpieczeństwo i higiena pracy

J. Małek
302
&nbsp Zajęcia z wychowawcą
J. Pyrk
103
J. polski
J. Pyrk
103
Technologia robót wykończeniowych

R. Osadnik
203
10.50 J. angielski I
A. Lass
208
&nbsp Rysunek budowlany

J. Stebel
203
Matematyka
J. Stebel
127
J. polski
J. Pyrk
103
11.50 Religia
Z. Karnuszewicz
308nN
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
W-F gr I
R. Konieczny
SG.
Technologia robót wykończeniowych

R. Osadnik
203
Matematyka
J. Stebel
130
12.45 Fizyka
Z. Janas
308nN
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
W-F gr I
R. Konieczny
SG.
Biologia
I Dajksler
210
Religia
Z. Karnuszewicz
303
13.40 Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Technologia robót wykończeniowych

R. Osadnik
203
Historia
M. Ślimok
305
Chemia
L. Łuczyńska
201
14.35 Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Podstawy budownictwa

R. Osadnik
203
Geografia
I Dajksler
210
&nbsp

2 e:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 &nbsp Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
127
&nbsp
8.55 Historia
H. Lizis
305
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Religia
Z. Karnuszewicz
303
Rysunek budowlany

R. Osadnik
203
9.50 Religia
Z. Karnuszewicz
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
W-F gr I
B. Dudziak
SG
J. polski
J. Pyrk
103
10.50 Podstawy budownictwa

R. Osadnik
203
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
W-F gr I
B. Dudziak
SG
Rysunek budowlany

R. Osadnik
203
11.50 Podstawy budownictwa

R. Osadnik
203
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. polski
J. Pyrk
103
J. angielski I
J. Małek
302
12.45 Pods. przedsiębiorczości
J. Stebel
103
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. angielski I
J. Małek
302
W-F gr I
B. Dudziak
SG
13.40 Matematyka
J. Stebel
103
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Technologia robót wykończeniowych

W. Franczuk
Technologia robót wykończeniowych

W. Franczuk
211
14.35 &nbsp Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Technologia robót wykończeniowych

W. Franczuk
211
Zajęcia z wychowawcą
W. Franczuk
211

3 e:

&nbsp Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 Zajęcia z wychowawcą
R. Osadnik
203
&nbsp Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Budownictwo ogólne
R. Osadnik
203
8.55 Matematyka
J. Holzheimer
130
Wiedza o społeczeństwie
M. Wójcicki
206
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. angielski I
J. Małek
302
9.50 Budownictwo ogólne
R. Osadnik
203
Religia
Z. Karnuszewicz
303
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Religia
Z. Karnuszewicz
303
10.50 J. polski
J. Pyrk
103
Historia
M. Ślimok
305
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Matematyka
J. Holzheimer
130
11.50 J. angielski I
J. Małek
302
Prowadzenie działalności gospodarczej

J. Stebel
120
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. polski
J. Pyrk
103
12.45 Technologia robót posadzkarsko - okładzi
R. Osadnik
203
W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
J. obcy zawodowy
A. Lass
208
13.40 Technologia robót posadzkarsko - okładzi
R. Osadnik
203
W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
W-F gr I
S. Jarzębak
SG.
14.35 &nbsp Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Ringel
201
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Zajęcia Praktyczne
CKP Bytom
Technologia robót posadzkarsko - okładzi
R. Osadnik
203
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl