Konkurs dla Gimnazjalistów „strzał w X”

W porozumieniu z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Bytomia, dyrekcja
Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu zaprasza do udziału
w X Miejskim Konkursie Matematycznym dla uczniów Gimnazjów Bytomia
i miast sąsiadujących  „strzał w XLO”.

Konkurs jest objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Bytom oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach z siedzibą w Bytomiu.

Mając na celu popularyzację nauk przyrodniczych organizujemy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych.

W IX edycjach konkursu wzięło udział około 2 103 uczniów (z blisko 30 gimnazjów).

Przy organizacji konkursu są zaangażowani nauczyciele naszej Szkoły i klasa X LO.

 

Przewidywany terminarz przebiegu konkursu:

  • 1. 03. 2011 r. - rozsyłanie zawiadomień o konkursie,
  • 23. 03. 2011 r. - ostateczny termin zgłaszania uczniów,
  • 30. 03. 2011 r. - ostateczny termin zgłaszania uczniów „dla spóźnialskich”,
  • 1. 04. 2011 r. (Prima dies Aprilis) - przeprowadzenie konkursu


W czasie konkursu uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładu „Różne sposoby rozwiązywania równań” - wykład poprowadzi uczeń X LO Krystian Kaczmarek, oraz nauczyciel Michał Rał.
W przerwie zabawa dla uczestników „Czy można zobaczyć kwadrat ?”

Opiekunowie uczestników spotkają się przy kawie rozważając o zadaniach matematycznych.

  • 8. 04. 2011 r. - ogłoszenie wyników, zaproszenie laureatów i osób wyróżnionych na uroczyste wręczenie nagród, organizowane w ostatnim tygodniu kwietnia br.


Prosimy zgłaszać kandydatów do dnia 23.marca 2010r. według karty zgłoszenia. Konkurs odbędzie się 1.kwietnia 2011 r. (w piątek). Dalsze szczegóły przekażemy opiekunom zgłoszonych uczniów.
Liczba zgłoszeń uczniów jest dowolna, jednak zastrzegamy sobie prawo jej ograniczenia.

 

Karta zgłoszenia uczestników

Pełny Regulamin Konkursu.

 

 

Wybrane fragmenty regulaminu konkursu:

Regulaminu konkursu: I UWAGI OGÓLNE
1.Organizatorem Konkursu jest X Liceum Ogólnokształcące w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu. Konkurs odbywa się cyklicznie od początku bieżącego wieku.

2. Do podstawowych zadań organizatora konkursu należą przygotowanie wykładu konkursowego oraz zadań konkursowych (Robimy to, co lubimy i umiemy najlepiej) pozyskanie sponsorów oraz dostarczenie uczestnikom wielu wzruszeń.

...

6. Konkurs organizowany jest na przełomie marca i kwietnia (o ile jest to możliwe, to 1 kwietnia – w prima aprilis).

...

12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Komisji Konkursowej, po zasięgnięciu opinii członków Komisji Konkursowej.

13. Stworzenie dobrej atmosfery oraz prowadzenie konkursu w duchu życzliwej rywalizacji powoduje, że pkt 12 uwag ogólnych staje się zbyteczny.

 

Regulaminu konkursu: III PRZEBIEG KONKURSU

7. Wykład konkursowy może być prowadzony przez zaproszonych gości lub pracowników PSB-ZS. Temat wykładu jest uzgadniany z organizatorami i nie zawiera treści podstawy programowej dla szkół gimnazjalnych. W wykładzie należy brać aktywny udział, a w szczególności zadawać pytania.

8. W części właściwej konkursu Uczestnicy rozwiązują pięć lub sześć zadań otwartych (punktowanych jednakowo). Pierwsze trzy dotyczą zagadnień poruszanych na wykładzie, kolejne sprawdzają logiczne myślenie Uczestników wykładu. Rozwiązywanie zadań odbywa się dla całej grupy konkursowej jednocześnie w auli PSB. Prace uczniów są kodowane. Rozmieszczenie ławek umożliwia samodzielne rozwiązywanie zadania konkursowych. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie mogą korzystać ze słodkiego upominku, kalkulatorów oraz wszystkich, własnych notatek przygotowanych podczas wykładu konkursowego.

 

...

10. Komisja Konkursowa sprawdza kodowane prace. Podczas sprawdzanie prac dobry nastrój komisji nie ulega zmianie.

...

13. Wszystko kończy się dobrze i szczęśliwie.

-------------------

 

 

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie,
a uczestnikom już życzymy wielu wzruszeń

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl