Sprawny w Zawodzie - technik budownictwa - Żywiec 2011

W marca 2011 r. w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu odbył się Rejonowy Konkurs „Sprawny w zawodzie – technik budownictwa”.    W konkursie wzięli udział przedstawiciele ośmiu szkół kształcących w tym zawodzie- z Bielska – Białej, Bytomia, Cieszyna, Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Zabrza i Żywca. Każdą szkołę reprezentowało trzech uczniów klas III i IV technikum budowlanego.

 


Laureaci indywidualni:
I miejsce    Jacek Sikora  z  Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie.
II miejsce   Małgorzata Kalata z Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu (kl 4c1),
III miejsce  Maksymilian Majcher z Zespołu Szkół Budowlanych w Krakowie

Naszą Szkołę dodatkowo reprezentowali Karol Wandoch (V miejsce) oraz Daniel Denys - GRATULUJEMY!

Laureaci w rozgrywkach drużynowych:
I miejsce     Zespół Szkół Budowlanych z Cieszyna.
II miejsce    Państwowe Szkoły Budownictwa z Bytomia
III miejsce   Szkoły Budowlane z Bielska-Białej

Konkurs podzielony był na dwie części. W pierwszej uczniowie wypełniali test wyboru składający się z 60 pytań dotyczących zagadnień budowlanych. W drugiej części należało rozwiązać zadanie praktyczne skonstruowane na wzór zadania z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się dużą znajomością tematu i umiejętnością praktycznego wykorzystania swojej wiedzy w ćwiczeniu interdyscyplinarnym. Do prac w komisji konkursowej proszeni byli opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie – po jednym nauczycielu z każdej szkoły. Za merytoryczną stronę konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele żywieckiej „Budowlanki”. Organizatorzy konkursu zadbali o jego właściwy przebieg, sprawną organizację, wartościowe nagrody, zapewnili wszystkim gościom pyszny posiłek i uatrakcyjnili ich pobyt w swoim mieście wycieczką do Muzeum Browaru Żywieckiego.
Organizatorami konkursu i fundatorami nagród byli: Starosta Żywiecki – pan Andrzej Zieliński, którego w tym dniu reprezentowała pani Barbara Kliś oraz Kurator Oświaty w Katowicach, którego zastępował pan wizytator Grzegorz Telok.

 

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl