FIANAŁ CENTALNY XXV EDYCJI OLIMPIADY WIUB W TYM ROKU W B Y T O M I U.

{multithumb enable_thumbs=0}

Po przeprowadzonych w całej Polsce zawodach okręgowych w dniu 3 marca 2012 roku, najlepsi z najlepszych młodych techników budownictwa będą walczyć w Finale Centralnym.

W tym roku Komitet Główny Olimpiady w porozumieniu z Władzami Miasta Bytom, przyznał organizację finału Państwowym Szkołom Budownictwa (ubiegłorocznym zwycięzcom). Zaraz po Świętach Wielkanocnych (12-14 kwietnia) do naszego Miasta przyjedzie 94 uczestników Finału Centralnego z 51 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do Finału Centralnego w tym roku zakwalifikowało się aż 6 uczniów bytomskiej „Budowlanki”: Dariusz Klimek, Paulina Bistuła, Łukasz Slotosz, Kamil Kocur, Paweł Janicki i Grzegorz Stolarczyk.

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawują: pani mgr inż. Anna Tomczyk – Dyszy i pan mgr inż. Marian Ostapczyk, którzy pomagają uczniom w pogłębieniu wiedzy z konstrukcji budowlanych, technologii, matematyki, architektury – znacznie wykraczających poza podstawy programowe szkoły ponadgimnazjalnej. Finaliści i laureaci Olimiady, obok cennych nagród rzeczowych, są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wynikiem 100% i co dla Nich najważniejsze – otrzymują pierwszeństwo w rekrutacji na wydziały budownictwa na wszystkich politechnikach w Polsce.

 

 

Tegoroczny finał ma wyjątkowy charakter, ponieważ Olimpiada obchodzi swój srebrny jubileusz. Dlatego też towarzyszą jej różne dodatkowe formy, nie tylko upamiętniające historię Olimpiady, ale także promujące nasze Miasto wśród mieszkańców innych regionów Polski. Są to okolicznościowe wystawy: Bytom w obiektywie; 25 lat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych; prace przejściowe uczniów śląskich szkół budowlanych; prace plastyczne uczniów klasy 1a – liceum architektonicznego w PSB – ZS. Ponadto uczestnicy Finału Centralnego zwiedzą Muzeum Chleba i wystawę starych samochodów oraz zapoznają się z folklorem i kuchnią śląską w trakcie wspólnej biesiady.

Harmonogram Finału obejmuje:

- 12.04. – przyjazd, rejestracja, zakwaterowanie uczestników finału XXV edycji OWiUB;

- 13.04. – zmagania olimpijskie uczestników; wycieczka do Muzeum Chleba i muzeum starych samochodów; wspólna kolacja biesiada śląska;

- 14.04. – uroczyste wręczenie nagród i dyplomów w auli PSB – ZS.

 

 

 

 

 

 

Ubiegłoroczni zdobywcy I miejsca w kraju – uczniowie i nauczyciele Państwowych Szkól Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu (od lewej): Dariusz Klimek, mgr inż. Marian Ostapczyk, mgr inż. Anna Tomczyk – Dyszy, Karol Wandoch, Daniel Denys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt medalu ufundowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów PSB w Bytomiu z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. 14 kwietnia 2012 roku taki medal otrzymają laureaci tegorocznej Olimpiady.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl