XXVII EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH

Zakończyły się eliminacje szkolne do XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Decyzją Komitetu Głównego OWiUB do zawodów okręgowych w województwie śląskim zakwalifikowało się 86 uczniów z 21 szkół budowlanych. W zawodach szkolnych wzięło udział 599 uczniów.

W tym roku organizatorem i gospodarzem zawodów okręgowych jest Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. To właśnie w budynku Tej Szkoły na ul. Piłsudskiego 58 będą zmagać się młodzi budowlańcy 8 marca 2014r.

 

Od 2013 roku patronem merytorycznym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w okręgu śląskim jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

W tegorocznych zawodach okręgowych zmagać się będą Uczniowie 21 śląskich szkół budowlanych:

Zespołu Szkół Nr 2 w Będzinie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu

Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu

Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie

Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie

Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Sikorskiego w Częstochowie

Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie

Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach

Zespołu Szkół Budowlanych w Katowicach

Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku

Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu

Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej

Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku

Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Zespołu Szkół Nr 5 w Tychach

Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Zespołu Szkół im. X.Dunikowskiego w Zawierciu

Zespołu Szkół Budowlano – Informatycznych w Żorach

Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu

Jury w składzie:

mgr Anna Hyla – przewodnicząca komisji; pełnomocnik okręgu śląskiego OWiUB;

doc. dr inż. Rudolf Maciejończyk – wiceprzewodniczący; pracownik naukowy WST;

mgr inż. Robert Kocur – sekretarz;

dr inż. Alicja Kocur – członek komisji;

mgr inż. Milan Sternik – członek komisji;

inż. Jarosław Frycz – członek komisji;

 

wyłoni zwycięzców zawodów okręgowych, którzy w kwietniu 2014 roku będą reprezentować okręg śląski na zawodach ogólnopolskich.