Wycieczka do Wrocławia

27 kwietnia o godzinie 8.15 spod szkoły autokarem wyruszyliśmy do Wenecji Północy. Po drodze z okien autokaru oglądaliśmy Jezioro Pławniowickie,które jest ogólnodostępnym miejscem rekreacji.

 

Następnie zobaczyliśmy Górę św. Anny z bazyliką i sanktuarium, która jest dawnym wulkanem o wysokości 407,6 m n.p.m. W Grzbiecie Chełmu stanowi on najwyższe wzniesienie.

W dalszej naszej podróży

 

mijaliśmy po lewej stronie Krapkowice – miasto powiatowe położone na Nizinie Dolnośląskiej, będące gminą miejsko- wiejską. Położone jest po obu strona Odry, a po prawej Gogolin – małe miasteczko, które jest gminą miejsko-wiejską, która znana jest z piosenki ludowej „Poszła Karolinka do Gogolina”.

 

W kolejnym etapie naszej podróży podziwialiśmy Odrę, która to jest drugą co do wielkości rzeką Polski. Ma ona długość 854,3 km z czego w granicach Polski ma 742 km, a przepływa ona poza naszym krajem jeszcze przez Czechy i Niemcy.

Wreszcie dotarliśmy do Wrocławia. Naszą wycieczkę po tym pięknym mieście rozpoczęliśmy od Ogrodu Japońskiego i Hali 100-u lecia.

 

 

 

 

 

Ogród Japoński, położony w Parku Szczytnickim w rejonie Hali Ludowej przy ul. Mickiewicza, jest jednym z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku, jakie pozostały we Wrocławskim Parku Szczytnickim.

Przygotowany i urządzony przez największego wówczas japonistę - entuzjastę, hrabiego Fritza von Hochberga, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi Arai - był perłą wystawy. Po ekspozycji zabrano jednak liczne, wypożyczone na czas wystawy, detale (decydujące o japońskości założenia ogrodu).

Hala Stulecia jest dziełem architekta miejskiego Maxa Berga, który rozpoczął szkicowanie obiektu w 1910 roku. zaprojektował monumentalną wielofunkcyjną budowlę, odpowiednią do organizacji wystaw, imprez kulturalnych i sportowych. Ostateczny projekt zakładał:

Symetryczny, czterolistny plan konstrukcji z masywną, centralną kopułą

Wykorzystanie betonu zbrojonego jako materiału konstrukcyjnego.

Budowa trwała tylko dwadzieścia miesięcy, uroczystość otwarcia odbyła się w maju 1913 roku.

 

 

 

 

 

W kolejnym etapie naszej wycieczki autokarem przejechaliśmy do centrum miasta zwiedzając kolejno:

Ostrów Tumskito miejsce, z którego wywodzi się geneza miasta Wrocławia. Ostrów Tumski to także historycznie rzecz biorąc centrum religijne Wrocławia. To tutaj ok. IX wieku powstał pierwotny gród Wrocławia, który w 1000 roku Bolesław Chrobry podniósł do rangi biskupstwa. Ostrów Tumski w swoich początkach funkcjonował jako wyspa, która dopiero w roku 1824 dzięki zasypaniu jednej w odnóg Odry został wcielony do stałego lądu.

Do jego głównych atrakcji należy Katedra św. Jana Chrzciciela oraz Most Tumski, na którym zakochane pary umieszczają kłódki na znak swojej wiecznej miłości.

 

Następnie udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywany oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta, to "żywe muzeum", a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian. Położony jest po północnej stronie katedry Św. Jana Chrzciciela i kościoła Św.Krzyża, częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego, w odległości ok. 2 km od Rynku. Jest drugim ( po ogrodzie krakowskim ) najstarszym tego typu ogrodem w Polsce, wpisanym na listę zabytków woj. dolnośląskiego i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej ochronie historycznego centrum Wrocławia.

Ostatnim etapem naszej wycieczki był Rynek na którym mieliśmy do wykonania samodzielnego zadanie, które to polegało na zaznaczeniu wyznaczonych zabytków na mapce. Zadanie miało być strasznie trudne, ale okazało się dla nas prościzną!

 

 

Mgr Izabela Stępień

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl