Przemówienie dr Jana Rogowskiego na I Zjeździe Absolwentów

Przemówienie dr Jana Rogowskiego na I Zjeździe Absolwentów /17 marzec 1962 r./ Chciałbym nawiązać do dawnych wspomnień naszych. Pozwólcie, że przypomnę Wam nasze lekcje języka polskiego. Pamiętacie, że na lekcjach literatury polskiej kładliśmy wielki nacisk na twórczość Adama Mickiewicza...

I te wspomnienia o Adamie Mickiewiczu na pewno towarzyszyły nam nieraz w życiu. Pozwólcie, że i teraz do tych wspomnień sięgnę. Przed wybuchem wojny w roku 1937 byłem na dłuższej wycieczce we Francji. Zwiedziliśmy Paryż, z którym łączy się tyle wspomnień o Mickiewiczu z okresu Wielkiej Emigracji. Byliśmy w Bibliotece Polskiej, która mieści się w pałacu Hotel Lambert, w dawnej siedzibie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, prezesa Rządu Narodowego w okresie Powstania Listopadowego. Ileż tam pamiątek mickiewiczowskich.. . Ale i w innych miejscach Paryża spotyka się Adama Mickiewicza. Na jednym z ruchliwych :placów wznosi się pomnik naszego wieszcza dłuta artysty-rzeźbiarza francuskiego. Dziwny pomnik, pomnik - symbol. Na wysokiej kolumnie wznosi się postać poety, przybranego w szatę pielgrzyma. Mickiewicz jako pielgrzym idzie, wpatrzony gdzieś w dal. Pomnik - symbol. Niewątpliwie artysta - rzeibiarz francuski tworząc ten pomnik nawiązał do dzieła Adama Mickiewicza "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego". A zresztą całe życie Mickiewicza było jedną pielgrzymką do nowej, wolnej, lepszej Polski. Pisząc "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" chciał Mickiewicz zjednoczyć emigrację, rozdartą sporami wewnętrznymi i kłótniami, chciał podnieść ją na wyższy poziom ideowy. Mówił emigracji: Wy, emigranci macie być pielgrzymami do nowej, wolnej, lepszej Polski. W wymienionym dziele jest jedno zdanie bardzo głębokie: "O ile polepszycie i powiększycie dusze wasze, o tyle polepszycie ustawy wasze, i powiększycie granice wasze" Co Mickiewicz chciał przez te słowa powiedzieć? Chciał stwierdzić tę prawdę, że wartość moralna narodu decyduje o jego pozycji w historii. Słowa poety zachowały swoje pełne znaczenie do dnia dzisiejszego. Polska przeżyła dzieje niezmiernie ciężkie; przeżyła klęskę drugiej wojny światowej i czarną noc okupacji, noc tak czarną i tak groźną, że zdawało się, iż ratunku już nie ma. Ale ratunek ten przyszedł. Polska odzyskała niepodległość i dziś buduje swoją przyszłość na nowych podstawach. Z wiarą i ufnością patrzymy w przyszłość, wierzymy w to, że będzie ona jasna i promienna. Naród polski może jeszcze w przyszłości odegrać wielką rolę polityczną i kulturalną, jeżeli wartość moralna narodu będzie na wysokim poziomie. W naszej mocy jest to wykonać! Życzę wam kochani Absolwenci - przyjaciele moi - jak najlepszych i najpiękniejszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej, i dużo, dużo szczęścia osobistego.

Prezentacja tekstu z archiwaliów szkolnych.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl